Cyfrowy czujnik szczątkowego chloru

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D Cyfrowy czujnik szczątkowego chloru

    Elektroda na zasadzie stałego napięcia służy do pomiaru resztkowego chloru lub kwasu podchlorawego w wodzie. Metoda pomiaru stałego napięcia polega na utrzymaniu stabilnego potencjału na końcu pomiarowym elektrody, a różne mierzone komponenty wytwarzają różne natężenia prądu poniżej tego potencjału. Składa się z dwóch elektrod platynowych i elektrody odniesienia, które tworzą układ pomiaru mikroprądu. Pozostały chlor lub kwas podchlorawy w próbce wody przepływającej przez elektrodę pomiarową zostanie zużyty. Dlatego podczas pomiaru próbka wody musi przepływać przez elektrodę pomiarową w sposób ciągły.