Cyfrowy czujnik chloru resztkowego

  • CS5530D Cyfrowy czujnik chloru resztkowego

    CS5530D Cyfrowy czujnik chloru resztkowego

    Elektroda stałonapięciowa służy do pomiaru resztkowego chloru lub kwasu podchlorawego w wodzie.Metoda pomiaru stałego napięcia polega na utrzymaniu stabilnego potencjału na końcówce pomiarowej elektrody, a różne mierzone elementy wytwarzają różne natężenia prądu pod tym potencjałem.Składa się z dwóch elektrod platynowych i elektrody odniesienia, które tworzą mikroprądowy układ pomiarowy.Resztki chloru lub kwasu podchlorawego w próbce wody przepływającej przez elektrodę pomiarową zostaną zużyte.Dlatego podczas pomiaru próbka wody musi stale przepływać przez elektrodę pomiarową.