Cyfrowy analizator niebiesko-zielonych alg

  • Cyfrowy czujnik niebiesko-zielonych alg RS485 do analizy jakości wody CS6401D

    Cyfrowy czujnik niebiesko-zielonych alg RS485 do analizy jakości wody CS6401D

    Czujnik niebiesko-zielonych alg CS6041D wykorzystuje charakterystykę cyjanobakterii z pikiem absorpcji i pikiem emisji w widmie, aby emitować monochromatyczne światło o określonej długości fali do wody.Cyjanobakterie w wodzie pochłaniają energię tego monochromatycznego światła i uwalniają monochromatyczne światło o innej długości fali.Natężenie światła emitowanego przez sinice jest proporcjonalne do zawartości sinic w wodzie.
  • Niebiesko-zielony analizator glonów online T6401

    Niebiesko-zielony analizator glonów online T6401

    Industrial Blue-Green Algae Online Analyzer to internetowy przyrząd do monitorowania i kontroli jakości wody z mikroprocesorem.Jest szeroko stosowany w elektrowniach, przemyśle petrochemicznym, elektronice metalurgicznej, górnictwie, przemyśle papierniczym, przemyśle spożywczym i napojów, uzdatnianiu wody w ochronie środowiska, akwakulturze i innych gałęziach przemysłu.Wartość niebiesko-zielonych alg i wartość temperatury roztworu wodnego są stale monitorowane i kontrolowane.